billede af produktionsledernetværek

Produktionsledernetværk

Produktionsleder-
netværk

Bliv en del af et stærkt og fortroligt netværk, hvor du kan sparre og udveksle erfaringer med andre produktionsledere.

Hvad er produktionsledernetværket

Hvad er produktionsleder-
netværket

Som en del af vores projektsamarbejde med Industriens Fond, opretter vi et produktionsledernetværk. Produktionsledernetværket er et mindre netværk på 10-15 personer der styrer produktionen i deres respektive virksomhed. Netværket er tiltænkt produktionsledere der ønsker sparring fra ligesindede, der hver dag står med lignende udfordringer i deres virksomhed.

Der vil blive afholdt 8 netværksmøder om året. Hvert møde bliver tematiseret, hvor der vil være foredragsholdere, der kommer med spændende oplæg. Temaerne vil primært være indenfor digitalisering og automatisering af processer. Oplæggende vil være målrettet produktionsvirksomheder med under 50 ansatte, og vil have fokus hvordan det kan fungere i praksis hos målgruppen.

Efter foredragene får mødedeltageren mulighed for at dele ud af deres erfaringer og spørge indtil andre deltageres udfordringer og erfaringer indenfor emnet, eller i forhold til de deres daglige drift.

Hvorfor du eller din kollega skal deltage i produktionsledernetværket

Hvorfor du eller din kollega skal deltage i produktionsleder-
netværket

Du bliver en del af et netværk af ligesindede fra samme eller lignende brancher der alle har fokus på produktion. Hver især støder i på daglige udfordringer der skal løses og barrierer der skal overkommes. I netværket får i mulighed for at dele jeres udfordringer med andre måske har gennemgået eller står med de samme udfordringer. Alternativt kan det være at 4 eller flere øjne kan se andre løsninger på udfordringen. Du får mulighed for at dele dine egne successer med netværket eller lade dig inspirere af andres successer. Alt sammen i et miljø hvor du får mulighed for at træde et skridt tilbage og se produktionen og virksomheden i et andet perspektiv. Samtidig får du en masse ny viden om emner indenfor automatisering, digitalisering og procesoptimeringer der kan implementeres i din virksomhed og tage den til det næste niveau.

Hvordan forløber produktionsnetværket

Hvordan forløber produktions-
netværket

Der bliver afsat 2-3 timer pr. møde. Møderne afholdes sidst på dagen og med ca. 5 ugers mellemrum, for at deltagerne får mulighed for at afprøve eller implementere nye tiltag i deres respektive virksomheder. Konkrete datoer og tidspunkter aftales nærmere med deltagerne.

DKPU sørger for at finde oplægsholdere til de forskellige møder, og disse kan både være deltagere eller eksterne talere. DKPU sørger for en let forplejning i forbindelse med møderne.

Når man melder sig til netværket, har man også en forpligtelse over for andre deltagere til at møde op og deltage aktivt.

Emner

Vi har planlagt de første 8 møder, vi er dog åbne for deltagernes ønsker til emner og derfor er møderne ikke fastlagt.

Emner Beskrivelse Highlights
faglig-netværk Intro til forløbet og kendskab til hinanden Første møde vil være et introduktionsmøde. Her vil deltagerne lære hinanden at kende og de har mulighed for at få afstemt forventningerne til hinanden og til netværket. • Intro til DKPU
• Intro til hinanden og forventningsafstemning
• Intro til forløbet og kommende emner
Produktion - Produktionsoptimering Procesoptimering Procesoptimering kan være med til at optimere eller eliminere virksomhedens flaskehalse. Optimering af processer er ofte med til at øge arbejdsglæden, og giver et direkte resultat på bundlinjen. • Fokus på produktivitet
• Optimering af gennemløbstider
• Effektivisering af nuværende processer
Automatisering Automation (nyeste trends og muligheder) Her vil de nyeste trends og mest relevante automationsmuligheder blive præsenteret. Der vil være et oplæg om mulige gevinster ved automatisering og hvordan man nemt kommer i gang med automatisering af processer. • Automationsmuligheder for din virksomhed
• Hvilke gevinster kan der opnås med automatisering
• Hvordan du kommer i gang med automatisering
Sales and operations planning Planlægning og internt samspil (S&OP) S&OP er en tværfunktionel planlægningsproces, som involverer alle i og omkring ordreprocessen. Processen skaber en fælles plan på tværs af funktioner, i forhold til kundens behov og jeres kapacitet, leverandører, økonomi og produktion. • Introduktion til S&OP (Sales & operations planning)
• Case fra en virksomhed?
• Hvordan du kommer i gang med S&OP
Produktion-ERP Digitalisering (ERP og planlægning) Ved dette møde får i (næsten) alt hvad der er værd at vide om ERP, hvad enten det er hvordan i kan implementere et nyt system, opgradere et ældre system eller finder bedre måder at bruge det nuværende system.

Ved dette møde får i en Master class i ERP, hvad enten det er hvordan i kan implementere et nyt system, opgradere et ældre system eller finder bedre måder at bruge det nuværende system.
• Få et bedre overblik med ERP
• Muligheder, begrænsninger og økonomiske forhold, når der skal implementeres en ERP-løsning
• Opgradering af ældre ERP-systemer.
kvalitet Kvalitet Kvalitetssikring er vigtig og der kan opnås store besparelser både i forhold til tid og materialer ved at kunden modtager det rigtige produkt første gang og til den aftalte tid. • Vigtigheden af kvalitetssikring
• Hvordan du sikrer en bedre kvalitet ift. produkter og services.
• Hvilke former for kvalitetssikring der er mest optimale for din virksomhed
Digitalisering og IT Digitalisering (Dataopsamling og visualisering) Digitalisering af virksomheden er fremtiden. Den rette digitalisering sparer både tid og penge i virksomheden, ligesom det åbner op for helt nye muligheder, f.eks. beslutningstagen på baggrund af data, der ikke før var tilgængelige • Introduktion til digitalisering
• Muligheder ift. dataopsamling og visualisering af data
• Fordele ved at digitalisere
styrring og ledelse Ledelse og fastholdelse De rigtige medarbejdere er vitale for en succesfuld forretning. Derfor er det vigtigt at finde de rigtige medarbejdere og det er lige så vigtigt at fastholde dygtige medarbejdere og skabe kontinuitet i virksomheden. • Rekruttering af de rigtige med arbejdere
• Fordele og ulemper ved at fastholde arbejdere
• Hvordan man fastholder medarbejdere

Pris for deltagelse

Bronze og ikke-medlemmer

ét forløb af 8 netværksmøder
DKK 4.995*
  •  

Sølv og Guld medlemmer

ét forløb af 8 netværksmøder
Gratis*
  •  

* Alle priser er ekskl. moms og kørsel.

Der henvises også til de generelle forretningsbetingelser gældende for aftaler med Dansk Produktions Univers F.M.B.A.

Tilmelding

Industriens fond - samarbejdspartner DKPU

DKPU og industriensfond

DKPU og Industriens Fond har indgået et projektsamarbejde der skal booste mindre produktionsvirksomheders konkurrencekraft. Industriens Fond finansierer og støtter nogle af DKPU’s aktiviteter, der skal give virksomhederne bedre overblik over, hvilke udviklingsmuligheder der er relevante og rentable for dem. Som en del af projektet afholdes der netværksmøder, som skal hjælpe målgruppen med at få større indsigt i deres egen virksomhed og digitalisering og automatiseringsmuligheder i branchen.

Kontakt Os

Kim Jespersen, seniorrådgiver hos DKPU med speciale i optimering indenfor supply chain management, logistik og ERP.

Kim Jespersen

SENIORRÅDGIVER
93 95 49 99
kj@dkpu.lindapoulsen.com

Download

Tilmeld dig vores nyhedsmail

og følg os på LinkedIn