Grafisk ikon som illustrerer digital screening med en computerskærm der dels er online og dels punktopstiller eventuelle udfordringer i et dokument ved siden af.

Digital kommunikationsScreening

Digital kommunikations-
screening

Med en screening bliver virksomhedens digitale kommunikation på de sociale medier og hjemmeside analyseret

Grafik der beskriver arbejdsgangen med implementering af digital screening. Med en screening bliver virksomhedens digitale kommunikation på de sociale medier og hjemmeside analyseret med henblik på optimering.

Digital kommunikationsScreening

Med screeningen bliver der foretaget et sundhedstjek på jeres søgemaskineoptimering (SEO) og der bliver bl.a. fundet forældede links og kodefejl. 

Desuden analyserer vi hjemmesidens struktur og organisering, og hvordan det tekstbaserede indhold kan optimeres for at gøre virksomheden mere synlig på søgemaskinerne.

Hjemmesidens brugervenlighed/brugeroplevelse bliver testet, herunder om det visuelle udtryk er nutidigt og moderne. 

Vi undersøger selvfølgelig også om hjemmesiden overholder gældende regler for GDPR og cookiepolitikker.

Virksomhedens sociale medie profiler (Facebook, LinkedIn osv.) bliver gennemgået, herunder hvor stærkt de forskellige profiler står, aktiviteten på de forskellige medier og hvordan de er med til at understøtte din forretning og synligheden overfor dine kunder.

Hvorfor du skal have foretaget en screening af din digitale kommunikation

Screeningen er i høj grad databaseret og derfor får du et faktuelt overblik over dine kanalers styrker og svagheder og hvilke muligheder og udfordringer der præsenterer sig. Sammen med rapporten får du nogle konkrete forslag til forbedringer og tiltag, du kan arbejde med, for at optimere din digitale marketing og kommunikation på både din hjemmeside og på dine sociale medier. 

Kontakt Os

Per Andreasen

Marketingrådgiver

Download

Hvordan screeningen forløber

DKPU analyserer hjemmesiden og de sociale medier og udarbejder en rapport.

Analysen præsenteres for virksomheden og der gives en professionel vurdering samt eventuelle indsatsområder hvor hjemmesiden og de sociale medier kan optimeres, for at opnå en bedre performance. Hertil foretager DKPU en undersøgelse af mulige og aktuelle tilskudspuljer eller støtteordninger der kan søges om i forbindelse med optimering af virksomhedens digitale kommunikation. 

Tilmeld dig vores nyhedsmail

og følg os på LinkedIn