Grafisk ikon, cirkulation mellem menneske og tandhjul (= system, produktion), strukturen skal tilpasses arbejdsgangen i produktionsvirksomheden.

Organisationsudvikling

Organisations-
udvikling

Tilpas strukturen, så den afspejler virksomhedens arbejdsgange.

Organisationsudvikling

Organisations-
udvikling

Uanset hvilke udfordringer din virksomhed står over for, skal din organisation være klar til dem. Dine nuværende medarbejdere og ledere har brug for at vide, hvordan de håndterer udfordringerne, når de kommer – uanset hvad fremtiden bringer.

Men det kan være svært at finde tiden og kompetencerne til at udvikle sin organisation i takt med alt det andet, der foregår. Derfor tilbyder vi organisationsudvikling til vores medlemmer. Udviklingsarbejdet kan enten gennemføres i de små bidder, der er behov for her og nu, eller tilpasses til den fremtid, du ser for din virksomhed.

Vi anbefaler dig at sætte gang i udviklingen af din organisation med en screening af organisationen. Derfra kan vi gå i dybden med …

 • Kulturanalyse
 • Profilanalyser
 • Rekrutteringsstøtte
 • Forandringsledelse og medejerskab
 • CSR (virksomhedens sociale ansvar)

Hvad er organisationsudvikling

Hvad er organisations-
udvikling

Vaner og kultur styrer omkring 90 % af vores handlinger. Derfor har de en kæmpe indflydelse på vores måde at løse opgaver og samarbejde. Vores kultur har også stor indflydelse på, hvordan vi kommunikerer mellem hinanden og til vores kunder. Inden for organisationsudvikling arbejder man med at gøre det synligt, hvordan kulturen og vanerne ser ud.

Vi gør jeres behov for organisationsudvikling tydeligt med en organisationsscreening – en undersøgelse af hele virksomhedens kultur. Vi interviewer en række nøglemedarbejdere for at lære jeres kultur og kommunikation at kende. Til sidst får I en prioriteret liste over de fem vigtigste punkter, som vi anbefaler, at I forbedrer og fastholder.

Du får et overblik over …

 • Jeres nuværende styrker og udfordringer
 • Bedre indsigt i jeres fælles virksomhedskultur
 • Hvordan de enkelte afdelingers hverdag matcher strategien
 • Hvordan ledelsen opfattes, og hvordan den interne kommunikation fungerer
 • Hvor godt organisationens sammensætning passer til strategi og målsætninger

Ud fra screeningen bliver det lettere for jer at sikre organisationsudvikling ved at vælge konkrete ændringer, som styrker jeres nuværende kompetencer og gør det lettere at gøre ledelsens strategi til hele organisationens – så den faktisk bliver fulgt.

Hvornår bør I arbejde med organisationsudvikling?

Hvornår bør I arbejde med organisations-
udvikling?

Det er især vigtigt at kende din virksomheds kultur og tilstand, før du indfører ny teknologi eller præsenterer en ny strategi for medarbejderne. Men flere elementer i organisationsudvikling er nødvendige at arbejde med løbende for at holde virksomheden velfungerende.

Kulturanalysen

Jeres interne kultur er et af de områder, du altid bør arbejde på. Kulturen er drivkraft i hverdagen og definerer samarbejdet, kommunikationen og succes med strategien. Med andre ord kan en sund kultur aflæses i regnskabet – i nogle projekter har vi set det give en forbedring af bundlinjen på 47 %. Når vi analyserer kulturen, får du et overblik over, hvor der skal sættes ind, så I også har en attraktiv og effektiv arbejdsplads.

Fokusområderne i en kulturanalyse er:

 • Samarbejdet, holdånden og kendskabet til kollegerne
 • Koblingen mellem medarbejderens mål og virksomhedens mål
 • Udfordringer med struktur, handlekraft, innovation og det sunde arbejdsklima

En kulturanalyse sikrer dig en handleplan. Den kan vi sammen dele op efter, hvad der er vigtigst for din virksomhed lige nu. Vi hjælper også gerne med implementeringen. Det kan blandt andet være ved at sikre en stærk og synlig ledelse, gøre virksomhedens funktioner mere synlige for medarbejderne, skabe en rutine for at få nye medarbejdere ind i virksomhedens kultur på den bedste måde og meget mere.

Profilanalysen

Måske har du allerede medarbejdere, som vil kunne gøre meget mere gavn og trives bedre andre steder i din organisation. Det er en af de mange åbenbaringer, du kan få, når vi arbejder profilanalysen. Og det kan sikre dig gladere medarbejdere, som bliver hos dig længere.

Arbejdet med profilerne i virksomheden er med til at styrke forståelsen og sammenholdet mellem medarbejderne. Det gør alle bedre til at arbejde sammen, fordi styrker og svagheder bliver tydelige, så medarbejderne ved, hvor de aktivt skal supplere hinanden. Det bliver også lettere for dig at se, hvilke profiler du skal tiltrække for at gøre din virksomhed endnu bedre.

Profilanalysen viser den enkelte medarbejders adfærd omkring:

 • Struktur
 • Handlekraft
 • Nytænkning
 • Sammenhold
 • Kommunikation

Når vi kender hinandens profiler, bliver vi bedre til at forstå hinandens personligheder og opsætte de rammer, der giver den bedste trivsel – og derigennem giver dig en mere effektiv organisation. Analysen giver også den enkelte medarbejder større selvindsigt og bedre muligheder for at udvikle sine kompetencer. Vi lægger typisk ud med en analyse af ledelsens personprofiler – de vigtigste brikker i puslespillet – og ender med en workshop, hvor alle medarbejder er med til at løse en konkret opgave med afsæt i den nye viden.

Forandringsledelse og medejerskab

Forandringer virker tit utrygge for medarbejderne. Derfor er det vigtigt at sikre deres forståelse for det gavnlige i forandringerne. Når dine medarbejdere forstår baggrunden for nye tiltag og tager ejerskab over dem, vil det fremtidssikre jeres sunde virksomhedskultur.

I et forløb med forandringsledelse og medejerskab gør vi virksomhedens værdier synlige helt ud i den enkelte medarbejders daglige kommunikation med kunderne. Det er her, vi går fra at have en strategi på papiret, til at have den ude i virkeligheden.

Forløbet strækker sig typisk over tre måneder (uden at du skal flå tre måneders effektiv tid ud af jeres alles kalendere). Vi arbejder med workshops omkring de interne og eksterne aktiviteter, kulturændringer, gennemgang af arbejdsprocesser, koblingen af medarbejderudviklingssamtaler med virksomhedens mål og meget mere. Til sidst måles resultaterne i den interne trivsel og kundernes tilfredshed.

CSR – din virksomheds sociale ansvar

Arbejdet med CSR bliver vigtigere for hvert år. På verdensplan sætter flere og flere virksomhed og organisationer fokus på at arbejde med grøn omstilling og de 17 verdensmål. Selvom det måske ikke virker som en hastesag for din virksomhed her og nu, kan du godt forvente, at dine kunder vil stille krav til dit arbejde med CSR i nær fremtid. De store virksomheder er gået forrest med krav til underleverandører om klima-hensyn, arbejdsforhold, processer og meget mere. Her kan du også få hjælp af os.

Uanset om din virksomhed har de hensyn som en del af jeres egne værdier, eller I blot vil sikre jer at kunne fastholde store kunder, er det altså et område, I bør se på.

I et typisk CSR-forløb ser vi på:

 • Supply chain
 • Partnerskaber
 • Strategi og ledelse
 • Kommunikation og markedsføring
 • Medarbejdere og deres rettigheder
 • Forbruget af energi i forhold til klima og miljø
 • Initiativer ift. samfundet, korruption og menneskerettigheder

Vi afklarer behovet for jeres CSR-forløb i fællesskab, så I får den indsats, der er brug for her og nu. Vi gennemgår jeres processer og struktur, før vi kommer med en række anbefalinger til ændringer, dokumentation og eventuel certificering af jeres indsats.

Rekrutteringsstøtte

Fejlansættelser er dyre for enhver virksomhed og ærgerlige på det menneskelige plan. Derfor arbejder vi med rekrutteringsstøtte, som hjælper dig med at få præcis de medarbejdere, du har behov for.

Som leder kan man risikere at stirre sig blind på de kompetencer, der mangler her og nu. Vi hjælper med at se på, at både kompetencer og profiler passer i det lange løb. Som en del af støtten hjælper vi også med at skrive stillingsopslag og vælge platformene til at tiltrække de rigtige profiler.

I står selv for rekrutteringen, men vi støtter jer med profil-analyse af kandidaterne og hjælp til samtalerne. Vi sørger også for at følge op på rekrutteringen, så jeres mønstre med opsigelser og afskedigelser kan blive brudt.

Kontakt os for at få hjælp til din organisationsudvikling.

Kontakt Os

Lone Jakobsgaard

ASSOCIERET SENIORRÅDGIVER

Download

Tilmeld dig vores nyhedsmail

og følg os på LinkedIn