billede af produktionsledernetværek

Strategisk ledernetværk

Bliv en del af et stærkt og fortroligt netværk, hvor du kan sparre og udveksle erfaringer med andre virksomhedsledere.

Hvad er strategisk ledernetværk

Hvad er strategisk-
ledernetværk

Et strategisk ledernetværk er et fortroligt rum, hvor du som leder kan sparre med andre ledere om hverdagens udfordringer i din virksomhed og organisation. Du vil i dette netværk møde andre ledere, der har erfaringer med en virkelighed, der ligner din. Sammen mødes I om netværk, ny viden og sparring. Der vil bl.a. kunne læres af andres fejl og erfaringer.

 Netværksmøderne ledes af DKPU, der sammen med nøje udvalgte oplægsholdere, som hver for sig er eksperter på deres felt, giver dig inspiration, ny viden og sparring.

Hvorfor du skal deltage i strategisk ledernetværk

Hvorfor du skal deltage i strategisk ledernetværk

Du bliver en del af et netværk af ligesindede fra samme eller lignende brancher der alle har fokus på produktion. Hver især støder i på daglige udfordringer der skal løses og barrierer der skal overkommes. I netværket får i mulighed for at dele jeres udfordringer med andre måske har gennemgået eller står med de samme udfordringer. Alternativt kan det være at 4 eller flere øjne kan se andre løsninger på udfordringen. Du får mulighed for at dele dine egne successer med netværket eller lade dig inspirere af andres successer. Alt sammen i et miljø hvor du får mulighed for at træde et skridt tilbage og se produktionen og virksomheden i et andet perspektiv. Samtidig får du en masse ny viden om emner indenfor automatisering, digitalisering og procesoptimeringer der kan implementeres i din virksomhed og tage den til det næste niveau.

Hvordan forløber strategisk ledernetværk

Hvordan forløber strategisk-
ledernetværk

Der bliver afsat 2-3 timer pr. møde. Møderne afholdes sidst på dagen og med ca. 5 ugers mellemrum, for at deltagerne får mulighed for at afprøve eller implementere nye tiltag i deres respektive virksomheder. Konkrete datoer og tidspunkter aftales nærmere med deltagerne.

DKPU sørger for at finde oplægsholdere til de forskellige møder, og disse kan både være deltagere eller eksterne talere. DKPU sørger for en let forplejning i forbindelse med møderne.

Når man melder sig til netværket, har man også en forpligtelse over for andre deltagere til at møde op og deltage aktivt.

Emner

Vi har planlagt de første 8 møder, vi er dog åbne for deltagernes ønsker til emner og derfor er møderne ikke fastlagt.

Emner Beskrivelse
faglig-netværk Intro til forløbet og kendskab til hinanden Første møde vil være et introduktionsmøde. Her vil deltagerne lære hinanden at kende og de har mulighed for at få afstemt forventningerne til hinanden og til netværket.
Produktion - Produktionsoptimering Strategi
(agil)
En verden i konstant forandring og med pludselige store påvirkninger som eksempelvis finans- og Coronakriser kalder på nye måder at tænke og arbejde med strategi på. Det kræver vi arbejder med både selve strategiudviklingen og ikke mindst strategigennemførelsen på en mere agil måde. Virksomhedens strategi er en levende og dynamisk plan, der skal evalueres og revideres jævnligt for at bevare sin relevans. Der er behov for at kunne justere og tilpasse de taktiske aktiviteter langt hyppigere og mere radikalt, end vi plejer. Det gælder både på virksomhedsniveau, og for de enkelte forretningsenheder, afdelinger, og teams.
Automatisering Forandringsledelse Forandringer giver uro, og man oplever måske, at organisationen bliver bremset i nødvendige forandringer, fordi der, måske udefra, kommer der en ny forandring, der ændrer alle spilleregler. Er der nye muligheder eller er man slået tilbage? Hvad gør man med sig selv og sine medarbejdere?
Sales and operations planning Kommerciel forretningsstrategi Intet salg - ingen virksomhed. Hvordan optimeres den kommercielle strategi - hvordan bruger virksomheden salg- og marketing til opnå de kommercielle mål. Har virksomheden identificeret alle relevante kundesegmenter og er der et klart billede af udviklingen indenfor de segmenter, der er vigtigst. Hvordan angribes markedet både nær-markeder og eksport i dag og fremadrettet? Spørgsmål som disse handler om din virksomheds kommercielle strategi.
Produktion-ERP Digitalisering / Automatisering Nutidens ledere står overfor en spændende fremtid hvor digitaliseringen og automations-bølgen bringer adskillige muligheder både i form af produktivitet og nye indtjeningsmuligheder. Dette felt skal indvies strategisk i virksomheder, men hvordan startes denne rejse struktureret for at opnå formålet? Hvad betyder digitaliseringen og industri 4.0 for din virksomhed?
kvalitet Nye samarbejdsformer Fremtiden kalder på partnerskaber; strategiske og kommercielle partnerskaber. Med fremtidens nye samarbejdsformer åbnes der for muligheder i fælles opgaver på nye produkter, markeder eller medarbejdere. Men hvordan gør man det? Hvor skal man starte? Og hvad skal man samarbejde om? Hvordan sikrer man sig? Og kan det give bundlinje?
Digitalisering og IT Personlige lederskab Hvordan arbejder du med dit personlige lederskab. Hvor er du god, og hvor har du udfordringer i din ledelsesstil og -metode. Hvem får du sparring af, når du skal vurdere dit eget arbejdsliv, din familietid og de planer du har, der ikke nødvendigvis handler om dit arbejde.
styrring og ledelse Bestyrelse En bestyrelse skal kunne bidrage til virksomhedens resultatskabelse. Det kræver at bestyrelsen er tæt på virksomheden, og præcist forstår de aktuelle udfordringer. Har man den rigtige bestyrelse, og hvor finder man de rigtige medlemmer? Hvordan skal bestyrelsen arbejde, så strategien bliver ”levet”, også i dagligdagen?

Pris for deltagelse

Bronze og ikke-medlemmer

ét forløb af 8 netværksmøder
DKK 4.995*
  •  

Sølv og Guld medlemmer

ét forløb af 8 netværksmøder
Gratis*
  •  

* Alle priser er ekskl. moms og kørsel.

Der henvises også til de generelle forretningsbetingelser gældende for aftaler med Dansk Produktions Univers F.M.B.A.

Tilmelding

Industriens fond - samarbejdspartner DKPU

DKPU og industriensfond

DKPU og Industriens Fond har indgået et projektsamarbejde der skal booste mindre produktionsvirksomheders konkurrencekraft. Industriens Fond finansierer og støtter nogle af DKPU’s aktiviteter, der skal give virksomhederne bedre overblik over, hvilke udviklingsmuligheder der er relevante og rentable for dem. Som en del af projektet afholdes der netværksmøder, som skal hjælpe målgruppen med at få større indsigt i deres egen virksomhed og digitalisering og automatiseringsmuligheder i branchen.

Kontakt Os

Claus Højgaard, administrerende direktør i DKPU med en pragmatisk og kommerciel profil inden for forretningsudvikling, salg og ledelse.

Claus Højgaard

ADM. DIREKTØR
26 25 02 17
ch@dkpu.lindapoulsen.com

Download

Tilmeld dig vores nyhedsmail

og følg os på LinkedIn