Projekter

Styrk din konkurrencekraft med dkpu's unikke projektmuligheder

Vi er løbende involveret i projekter der kommer vores medlemmer og målgruppen til gode.

Vi lægger stor vægt på at de projekter vi deltager i, skal være meget håndgribelige for målgruppen og der skal ikke være langt fra koncept til at det kan skabe en reel værdi for mindre produktionsvirksomheder.

Når vi deltager i de forskellige projekter, kan vi ofte tilbyde produkter og services på nogle meget fordelagtige vilkår
Industriens fond logo

Igangværende projekter

Industriens Fond - Boost af mindre produktionsvirksomheder

DKPU og Industriens Fond har indgået et projektsamarbejde, der skal sætte turbo på forretningsudviklingen og øge konkurrenceevnen hos mindre produktionsvirksomheder i Danmark.
 

”Mange af de ting som DKPU gør i dag, fungerer rigtig godt og hjælper virksomheder på rette vej. Men vi ser gerne, at endnu flere får gavn af de muligheder, som DKPU tilbyder og derfor fyrer vi nu yderligere op under kedlerne med henblik på at gøre konkurrenceevnen større i endnu flere virksomheder,” siger Thomas Hofman-Bang, adm. direktør i Industriens Fond, der netop har bevilliget næsten 2,4 mio. kroner til de kommende års videreudvikling af DKPUs indsats, der i dag særligt har fokus på mindre produktionsvirksomheder i Jylland.

Projektmidlerne fra fonden kommer til at understøtte nogle af de aktiviteter, som i dag gennemføres i regi af DKPU. Men der tages også initiativ til nye tiltag, der gør at DKPU kan række endnu længere ud til de danske produktionsvirksomheder og tilbyde en bredere vifte af produkter og services inden for blandt andet automatisering, digitalisering, procesoptimering, design, kommunikation og bæredygtighed.
 

”Vi ser samarbejdet med Industriens Fond som et kæmpe skulderklap. De projektmidler som vi modtager giver os et enormt rygstød til vores videre arbejde med målgruppen. Det er vores erfaring når vi snakker med målgruppen, at de har behov for en mere praktisk tilgang til deres udvikling. Lige på det punkt er vi superskarpe. Den rådgivning vi tilbyder, er uvildig og samtidig har vores rådgivere selv fingrene nede i maskinrummet. Det gør at vi kan tilbyde noget helt unikt til virksomhederne,” fortæller Claus Højgaard, der er direktør for DKPU, og peger på, at høj faglig viden kombineret med en håndgribelig og praktisk tilgang, er med til at bane vej for implementeringen af nye teknologier og tiltag i virksomhederne:

”Vi kommer for eksempel til at gennemføre en række screeningforløb i virksomhederne. Screeningerne skal afdække virksomhedernes parathed inden for digital omstilling og automatisering og give virksomhedsejerne overblik over, hvilke optimeringer og udviklingsforløb, der vil have den største positive indvirkning på deres virksomhed.”

Som en del af det nye samarbejdet vil DKPU også fungere som en stærk og kyndig formidlingskanal for den viden der i dag findes i Industriens Fonds projektportefølje. Med erfaringerne fra DKPUs øvrige arbejde og aktiviteter in mente, kan ny viden og teknologi gøres mere praktisk tilgængelig for målgruppen, ved at komme i hænderne på DKPU. Det gøres blandt andet gennem direkte kontakt med enkeltvirksomheder, men der vil også blive afholdt temadage, der skal præsentere nye teknologier til virksomhederne og inspirere dem til selv at implementere dem.
 
Derudover oprettes faglige netværk til eksempelvis produktionsledere, så de kan trække på hinandens erfaringer inden for drift og implementering af nye processer og teknologier. Som yderligere et vigtigt element i det nye samarbejde, skal DKPU under projektforløbet arrangere praktik og projektforløb til gavn for både virksomheder og studerende.
 
Projektsamarbejdet mellem Industriens Fond og DKPU sættes i søen i 2020 og ventes at blive afsluttet i løbet af 2022.
Billede af produktion fabrik

Bundlinje-Booster

Til projektet er der udviklet et screeningsforløb der skal give virksomhederne større indsigt i hele deres forretning. Udfra screeningen bliver virksomheden præsenteret for en prioriteret liste af områder der kan optimeres og udviklingsmuligheder. Udover selve screeningen er der afsat 20 timer med DKPU´s rådgivere så der kan arbejdes videre med et eller flere af de påpegede områder. Industriens Fond finansierer de første 50 screeningsforløb
 
Billede af mænd i produktionshal

Produktionsledernetværk

Der bliver oprettet et produktionsledernetværk hvor værkfører, produktionschefer, driftsledere mv. kan sparre med hinanden og eksperter indenfor produktion og forskellige teknologier. Til møderne vil der være tematiserede oplæg om digitalisering, automatisering og procesoptimering som er særligt relevante for lidt mindre produktionsvirksomheder.
 
 
Billede af skak spil - mobil image

Strategisk ledernetværk

Der bliver ligeledes oprettet et netværk for virksomhedernes øverste ledere herunder administrende direktører, ejerledere mv. De vil også har mulighed for sparring med andre strategiske ledere og rådgivere indenfor organisation og ledelse. Deltagerne får her mulighed for at se deres virksomhed i et nyt perspektiv og de kan lade sig inspirere af andre ledelsestyper. Møderne vil have emner som forandringsledelse, agil strategi og bestyrelsesarbejde – stadig med fokus på mindre produktionsvirksomheder.
 
Illustration af ung kvinde i arbejdstøj, henviser til DKPU's succesfulde matchmaking-ordning, hvor dygtige ingeniørstuderende kobles op med vores produktionsvirksomheder.

Matchmaking+ – mellem studerende og produktionsvirksomheder

Som en del af projektet vil DKPU formidle projektsamarbejde mellem produktionsvirksomheder og studerende. Målet er at skabe en win-win situation hvor produktionsvirksomhederne får løst nogle konkrete opgaver og tilført ny viden uden at det skal koste en formue. Samtidig får de studerende vigtig erhvervserfaring, som kan hjælpe deres karriere på rette vej og sikre god kvalitet fremtidens arbejdsstyrke. DKPU er desuden involveret i projektforløbene som form for spillende træner for at sikre at både virksomheden og den studerende får det mest optimale ud af samarbejdet
 
billede af virus corona - mobile version

GenstartNU

Industriens Fond har lanceret initiativet genstartNU der skal hjælpe danske SMVer med at opretholde eller styrke deres konkurrenceevne under coronakrisen. Som et projekt under dette initiativ vil DKPU gennemføre 20 individuelle forløb med mindre produktionsvirksomheder, typisk under 50 ansatte. Disse virksomheder er særligt udsatte under Corona-krisen. De har behov for assistance i omstillingen til den ekstraordinære situation, men udfordringerne kræver forskelligartet rådgivning.
 
DKPU stiller rådgivere til rådighed, hvor der skal arbejdes indenfor fire forskellige områder. Digitalisering og automatisering, strategi og afsætning, produktionsoptimering og slutteligt kultur, mennesker og kommunikation.
 
VIDEN I ANVENDELSE NU
Under disse fire områder er følgende udfordringer blevet identificeret
 
·Lav omstillingsparathed
·Kriseplanlægning nu og fremtidig ift. Kapacitetsjusteringer
·Risikospredning ift. kunder og markeder
·Forandringsledelse ift. kultur, mennesker og trivsel
·Tilrettelæggelse af arbejdsplads ift. social-distancering
·Udnyttelse af digitale værktøjer
 
Afhængigt af den enkelte virksomheds kendskab til deres udfordringer, tilbydes et SMV-screeningsforløb af en dags varighed. Rådgivningen har til formål at konkretisere problemstillingerne hos virksomheden i en konkret handlingsplan. Herefter udarbejdes der sammen en række initiativer på baggrund heraf.
 
 
Det er vigtigt, at de enkelte virksomheder får hjælp til netop de konkrete udfordringer, som de sidder med. Virksomhedens generelle strategi og eksportafklaring er under lup i området strategi og afsætning. Her vil der også blive drøftet muligheder for nye retninger for hele virksomheden. Yderligere undersøges muligheder for risikospredning til flere markeder og underleverandører. Produktionsoptimering kredser om emner som omstillingsparathed og kapacitetsjusteringer. Området digitalisering og automatisering omhandler identificering af behov og muligheder samt eksekvering/implementering af relevante teknologier indenfor området. Slutteligt vil kultur, mennesker og kommunikationfokusere på forandringsledelse og medarbejdernes kompetenceprofiler.
 
I alt afholdes der 20 forløb med forskellige mindre produktionsvirksomheder. Det forventes at effekten af de 20 forløb vil være konkrete forandringer der implementeres i virksomhederne allerede under krisen. Der vil også i høj grad blive lagt vægt på at virksomhedernes omstillingsparathed skal styrkes, så de står stærkere ved lignende udfordringer i fremtiden.
 

Kontakt Os

DKPU F.M.B.A.

Dansk Produktions Univers

Tilmeld dig vores nyhedsmail

og følg os på LinkedIn